รวมภาพกิจกรรมของบริษัททรัพย์เพิ่มพูนเพนท์ติ้งจำกัด

External audit By URS #Stage-2 (16-17/05/2019)

External audit By URS #Stage-1 (03/05/2019)