บริษัท ทรัพย์เพิ่มพูนเพนท์ติ้ง จำกัด


ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพ่นสีฝุ่นชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า และชิ้นส่วนยานยนต์
โดยจัดตั้งเป็นบริษัท เมื่อปี 2016 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 123  หมู่ที่ 3 ถนนบายพาส ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ใกล้นิคมอมตะจังหวัดชลบุรี เฟส 1 และ เฟส 2

MAP

COMPANY OUTLINE

Company Name   : Sappermpoon Painting Co.,Ltd.

Address                : 123 Mooo.3,By-Pass Rd.,T.Nonmaidaeng
A.Muang, Chonburi Thailand 20000

Capital                  : 5 Million Baht

Employee             : 61 Persons (1 Shift)