บริษัท ทรัพย์เพิ่มพูนเพนท์ติ้ง จำกัด


บริการพ่นสีฝุ่น (Powder Coating) ลงบนชิ้นงานที่เป็นโลหะ เหล็ก และอลูมิเนียม  เพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ให้กับลูกค้า เช่น ชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ,ชิ้นส่วนเตาอบ,ชิ้นส่วนเครื่องซักผ้า,อลูมิเนียมโปรไฟท์,ชิ้นส่วนรถยนต์

Coating Capacity


ทางบริษัท มี 2 ไลน์การผลิต สามารถรองรับการพ่นชิ้นงานได้ในปริมาณมาก มีการควบคุมการพ่นสีด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีเครื่องมือตรวจสอบ คุณภาพก่อนบรรจุ (Packing)  ก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า

Spray Booth


บริษัทได้ติดตั้งห้องพ่นสีที่ควบคุมการพ่นด้วย Robot สั่งการด้วยระบบ Computer
ทั้ง 2 ไลน์ จึงมั่นใจได้ว่าคุณภาพของชิ้นงานที่ผ่านการพ่นสีได้คุณภาพที่ดี