• เราทำการวางแผนและรักษาการทำงานอย่างมีระบบในกระบวนการผลิตภายใน ผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• เรามุ่งมั่นเพื่อผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพ โดยจากประสบการณ์และความชำนาญทางเทคโนโลยีในทุกๆกระบวนการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นจนกระบวนการสุดท้าย

1.Loading


กระบวนการแขวนชิ้นงาน
ชิ้นงานจะถูกแขวนไว้บนตัวยึด (jig) ในสายพานลำเลียงเหนือศีรษะ

2.Pretreatmentกระบวนการล้างทำความสะอาดชิ้นงาน
ชิ้นส่วนจะถูกลำเลียงโดยสายพาน เพื่อผ่านกระบวนการเตรียมพื้นผิว ด้วยการล้างด้วยน้ำ
และใช้น้ำยาขจัดคราบไขมัน สนิม อลูมิเนียม การเตรียมผิวด้วย Zinc Phosphate และล้าง
ด้วยน้ำครั้งสุดท้าย ทำการเป่าไล่น้ำ และอบแห้งเพื่อขจัดคราบน้ำออกให้หมด

3.Spray boothกระบวนการพ่นสีบนชิ้นงาน
ชิ้นงานถูกลำเลียงเข้าห้องพ่นสี และจะถูกพ่นด้วย Robot Antistatic ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์

4.Oven curingกระบวนการอบสี
เมื่อชิ้นงานถูกพ่นสีจนสมบูรณ์ ทั่วทั้งชิ้นแล้ว จะลำเลียงเข้าไปที่เตาอบสี ที่ควบคุมอุณหภูมิประมาณ 180-200 องศา (ขึ้นอยู่กับชิ้นงาน) สีผงที่อยู่บนชิ้นงานจะละลายเคลือบติดกับชิ้นงาน ทำให้มีความคงทน และแข็งแรง เมื่อชิ้นงานเย็นลงผิวเคลือบจะเรียบสม่ำเสมอ มีความแวววาวสวยงาม (ขึ้นอยู่กับประเภทสีที่ใช้)

5.QC Inspectionกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ
นำชิ้นงานลงจากสายพานลำเลียง และตรวจสอบคุณภาพการเคลือบของสีชิ้นงาน
ทุกชิ้น (Visaul Check) และจะมีการสุ่มชิ้นงานมาทำการ test คุณภาพด้านต่างๆ ได้แก่
• Visaul Check        - ตรวจสอบผิวหน้าของสีเคลือบ
• Thickness Check  - ตรวจสอบความหนาบางของสีในแต่ละจุดของชิ้นงาน
• Impact Test           - ตรวจสอบสีที่เคลือบชิ้นงานว่ามีความทนทานต่อการกระแทกหรือไม่
• Cross cut Check   - ตรวจสอบการติดของสี กับ ชิ้นงาน

6.Packingกระบวนการแพคกิ้งสินค้า
นำชิ้นงานมาห่อด้วยโฟม (PE Foam) กันการกระแทก และบรรจุสินค้าใส่ชั้นวางชิ้นงาน (Automotive Racks)  เพื่อเตรียมจัดส่ง

7.Deliveryกระบวนการขนส่ง
เรามีบริการจัดส่งสินค้าถึงลูกค้า